Všechny odpovědi


Hodnocení dosavadní práce
Sliby jsou jedna věc, skutečné činy věc druhá. Zde Vám proto nabízíme hodnocení dosavadní práce dané strany či koalice ve vztahu k nejdůležitějším návrhům ochrany zvířat v uplynulém volebním období.

ANO
KSČM
Piráti a STAN
Přísaha
SPOLU
SPD
ČSSD
Pig
Poslanci hnutí ANO sice hlasovali pro zákaz drezury divokých druhů zvířat, v ostatních případech ale zaujali roli hlavní barikády proti zlepšení ochrany zvířat. Jejich poslanci byli nejhlasitějšími odpůrci zákazu klecových chovů slepic a pro finálně schválenou podobu nakonec nezvedl ruku ani jediný z nich (byť po silném veřejném tlaku a zásahu Andreje Babiše byli nakonec připraveni hlasovat pro jejich pozdější ukončení). Poslanci ANO zároveň ve třetím čtení většinově hlasovali proti zpřísnění trestů za týrání zvířat, čímž úpravu málem smetli ze stolu – teprve po vrácení Senátem, veřejném tlaku a zásahu Andreje Babiše zpřísnění nakonec podpořili.
Pig
Poslanci KSČM většinově nepodpořili žádný z významných reformních návrhů – pro zákaz klecových chovů slepic, zákaz drezury divokých druhů zvířat či zvýšení trestů za týrání zvířat zvedli ruku pouze jednotlivci uvnitř poslaneckého klubu.
Pig
Piráti i STAN podpořili ve Sněmovně všechny reformní návrhy – zvýšení trestů za týrání zvířat, zákaz drezury divokých druhů zvířat i zákaz klecových chovů slepic. Zejména poslanci za Piráty prosazovali návrhy na lepší ochranu zvířat velmi aktivně a některé z nich dokonce sami předložili (zákaz klecí, zákaz norování a další).
Pig
Nebyli ve Sněmovně
Pig
Ochranu zvířat ve Sněmovně podpořila a aktivně prosazovala zejména TOP 09, která by sama za sebe získala nejvyšší hodnocení. Poslanci TOP 09 byli hlavními předkladateli zvýšení trestů za týrání zvířat a zákazu drezury divokých druhů zvířat, aktivně též podpořili zákaz klecí pro slepice. Její dva koaliční partneři již tolik přesvědčiví nebyli. ODS i KDU-ČSL sice většinově podpořily zákaz klecových chovů slepic, nepodpořily však zákaz drezury divokých druhů zvířat a většina poslanců ODS hlasovala proti zvýšení trestů za týrání zvířat.
Pig
Poslanci SPD podpořili zákaz klecových chovů slepic i zvýšení trestů za týrání zvířat (včetně navýšení správních sankcí, které SPD navrhlo), nepodpořili však zákaz drezury divokých druhů zvířat v cirkusech.
Pig
Negativně je nutno hodnotit především práci ministra zemědělství Miroslava Tomana za ČSSD, který aktivně a zavile vystupoval proti schválení zákazu klecových chovů slepic a podle kuloárních informací se i vyslovil proti zařazení zákazu drezury divokých druhů zvířat do vládního návrhu, byť pozdější postoj ministerstva byl neutrální. Samotní poslanci ČSSD však reformní návrhy většinově podpořili a např. poslanec Roman Sklenák vystupoval velmi aktivně na jejich podporu.


Přísliby stran ke zlepšení ochrany zvířat
Kandidující strany a koalice jsme na začátku léta vyzvali k poskytnutí stanovisek k představeným 12 reformním návrhům. Které z nich přislíbily Vámi zvažované strany podpořit?

ANO
KSČM
Piráti a STAN
Přísaha
SPOLU
SPD
ČSSD
„Aktivně podpoříme zákaz všech klecových chovů všech hospodářských zvířat na úrovni EU a budeme usilovat o jejich co nejrychlejší ukončení v Česku i pomocí vhodné vnitrostátní úpravy.“
Konec doby klecové
Unknown mark
(Hodnotíme jako NEJASNÉ ve vztahu k podpoře ústupu od klecí vhodnou vnitrostátní úpravou, jako byl např. zákaz klecí pro nosnice) "Klecové chovy jsou pro zvířata stresující. Na druhou stranu musíme chápat ekonomickou realitu a dát českým zemědělcům dostatečný čas na změny, které jim nadiktujeme. Hlavní je sladit zákaz klecových chovů s ostatními zeměmi EU, aby naši zemědělci neměli konkurenční nevýhodu."
False mark
KSČM jde samozřejmě o ochranu a welfare zvířat, ale plošný zákaz chovu všech hospodářských zířat nepovažujeme za současných podmínek za zcela vhodný. Rozhodně ale podpoříme návrhy na zlepšení podmínek chovu a otevření diskuze o ukončování jednotlivých klecových chovů.
Ok mark
Souhlasíme, s určitými výhradami. Pirátská strana prosadila zrušení klecových chovů nosnic. Podporujeme další zlepšování podmínek pro chov hospodářských zvířat, podpoříme zákaz klecových chovů v co největší míře, s přihlédnutím k životním potřebám zvířat a realitě chovu (např. u chovu králíků by to v současnosti bylo obtížné). Primární je tato opatření provádět na celoevropské úrovni předvídatelným způsobem a se zajištěním finanční podpory transformace. Celoevropské řešení je důležité kvůli předcházení obcházení lokálních zákazů (např. možnost přeprodeje do jiné evropské země, odkud bude zvíře dále přeprodáno).
False mark
Navzdory opakovaným urgencím hnutí PŘÍSAHA svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla koalice SPOLU konkrétní stanoviska k návrhům poskytnout. Zaslala jen obecné vyjádření, podle kterého je připravena "dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni" a nebrání se "diskuzi o návrzích společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR".
False mark
Nelze chovat všechna zvířata bez klecí, je to individuální, spíše je dobré určená zvířata vytipovat a klece event. zvětšit.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím ČSSD svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
„Podpoříme ukončení hromadné přepravy živých hospodářských zvířat z ČR do zemí mimo EU pomocí vhodných prostředků českého práva.“
Ukončení přepravy hospodářských zvířat mimo EU
False mark
Nemůžeme slíbit jelikož to odporuje dohodám o volném obchodu. (Pozn. Navrhujeme opatření po vzoru Nizozemska, které je naopak v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora o nezbytnosti dodržování evropských standardů ochrany zvířat i při transportu mimo EU)
Unknown mark
(KSČM poskytla odpovědi pouze e-mailem z tiskového oddělení a na rozdíl od ostatních stran výslovně odmítla zaslat formulář se závazným podpisem předsedy strany. Nejsme si proto jisti, zda pozitivní odpověď můžeme považovat za závazné stanovisko celé kandidující strany.) Ano, takto budeme postupovat. Samozřejmě záleží na konkrétní podobě návrhu, ale obecně KSČM tvrdí, že je potřeba změna celého zemědělského systému. Špatné podmínky při přepravě do třetích zemí je třeba řešit.
Ok mark
Preferujeme zákaz přepravy na celoevropské úrovni, ryze národní úroveň považujeme za až to poslední a ne úplně šťastné řešení. Zákaz se nesmí týkat specifických případů, např. transportu za účelem transportu plemenných zvířat. Základní příčinou transportů mimo EU jsou ekonomické důvody, součástí plánu na omezení transportu živých zvířat mimo EU musí být proto také plán podpory lokálního zpracovatelství, zavádění alternativ, jako jsou detašovaná pracoviště jatek u chovatele a zapojení lokálních potravin do veřejného stravování. Tedy opatření, aby lokální zpracování bylo ekonomicky výhodné. Součástí plánu musí být také větší důraz na dodržování stávajících pravidel do doby, než se vývoz omezí.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím hnutí PŘÍSAHA svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla koalice SPOLU konkrétní stanoviska k návrhům poskytnout. Zaslala jen obecné vyjádření, podle kterého je připravena "dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni" a nebrání se "diskuzi o návrzích společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR".
Ok mark
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla ČSSD stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
„Podpoříme zpřísnění regulace prodeje živých konzumních ryb tak, aby byla zavedena povinnost rybu před předáním spotřebiteli odborně usmrtit.“
Zpřísnění podmínek pro prodej živých ryb
False mark
V tomto apelujeme na zdravý rozum všech občanů ČR. Mít kapra ve vaně je pro někoho tradice, ale víme, že ryby tímto trpí. Jsme spíše pro osvětu než pro zákazy. Jsme přesvědčeni, že drtivá většina zákazníků si rybu nechává usmrtit přímo od prodejce. Jsme přesvědčeni, že postupem času zvyk přenášení živého kapra domů zcela vymizí.
Unknown mark
(KSČM poskytla odpovědi pouze e-mailem z tiskového oddělení a na rozdíl od ostatních stran výslovně odmítla zaslat formulář se závazným podpisem předsedy strany. Nejsme si proto jisti, zda pozitivní odpověď můžeme považovat za závazné stanovisko celé kandidující strany.) Ano, takto budeme postupovat. Návrh na usmrcení ryb v okamžiku prodeje je pro KSČM vcelku přijatelný, i když chápeme určité tradice spojené s vánočním kaprem.
False mark
Nesouhlasíme s tvrdým zákazem prodeje živých ryb. Podpoříme upřesnění podmínek pro provádění usmrcení v prodejně, budeme klást důraz na osvětu cílenou na veřejnost.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím hnutí PŘÍSAHA svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla koalice SPOLU konkrétní stanoviska k návrhům poskytnout. Zaslala jen obecné vyjádření, podle kterého je připravena "dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni" a nebrání se "diskuzi o návrzích společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR".
Ok mark
False mark
Navzdory opakovaným urgencím ČSSD svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
„Podpoříme změnu českého zákona na ochranu zvířat, která zakáže bolestivé zákroky bez použití anestezie/analgezie, jako je kastrace selat a zkracování zobáků drůbeže.“
Zákaz mrzačení hospodářských zvířat bez anestezie
Ok mark
Ano, lepší zacházení se zvířaty je prioritou hnutí ANO. Jsme pro úpravu podmínek chovu tak, aby nemuselo docházet k zákrokům vůbec.
False mark
Samozřejmě jsme schopni a ochotni o této problematice diskutovat, každopádně napříkald u kastrace selat si nejsme jistí, zda použití anestezie bude ku prospěchu, neboť i ta má vliv na organismus.
Unknown mark
Některá opatření vedoucí k omezení zákroků bez anestezie jsme již navrhovali. Další omezení se musí odvíjet od odborné znalosti a zkušenosti v chovu zvířat a neměly by naopak vést ke zvyšování stresu a zátěže zvířat. Pro zlepšení praxe v této oblasti je klíčové vybudování sítě poradenství, které chovatelům pomůže využívat šetrnější metody a lepší nastavení podpory welfare.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím hnutí PŘÍSAHA svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla koalice SPOLU konkrétní stanoviska k návrhům poskytnout. Zaslala jen obecné vyjádření, podle kterého je připravena "dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni" a nebrání se "diskuzi o návrzích společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR".
Ok mark
False mark
Navzdory opakovaným urgencím ČSSD svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
„Podpoříme změnu českého zákona na ochranu zvířat, která výslovně zakáže hromadné zabíjení vylíhnutých kohoutků nosného typu.“
Zákaz zabíjení kohoutků ve vaječném průmyslu
Ok mark
Jsme jednoznačně pro. Ale v tomto případě stát bude muset podpořit výrobce, aby zákonná úprava zbytečně nediskvalifikovala naše výrobce oproti jiným v EU, ale i mimo EU.
Unknown mark
(KSČM poskytla odpovědi pouze e-mailem z tiskového oddělení a na rozdíl od ostatních stran výslovně odmítla zaslat formulář se závazným podpisem předsedy strany. Nejsme si proto jisti, zda pozitivní odpověď můžeme považovat za závazné stanovisko celé kandidující strany.) Pokud budou chovatelé řádně finančně podpořeni, je možné se o podpoře ze strany KSČM bavit.
Unknown mark
Podpoříme zavádění screeningových technologií, které dokáží identifikovat pohlaví kuřete ve stádiu plodu tak, aby případná selekce proběhla před vylíhnutím kohoutka. Screening ale není 100% a v mnoha, zejména malých chovech by přinesl neúměrnou zátěž. Důležitá je také konzistence s celoevropským právem. Zákaz by se neměl vztahovat na krmné kohoutky.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím hnutí PŘÍSAHA svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla koalice SPOLU konkrétní stanoviska k návrhům poskytnout. Zaslala jen obecné vyjádření, podle kterého je připravena "dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni" a nebrání se "diskuzi o návrzích společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR".
Unknown mark
(S ohledem na komentář hodnoceno jako NEJASNÉ) Je třeba se o této problematice dozvědět co nejvíce od odborníků, třeba formou kulatých stolů či návštěvou líhní.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím ČSSD svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
„Podpoříme vznik konkrétního plánu, který by vedl k postupnému nahrazení pokusů na zvířatech metodami bez zvířat.“
Plán na postupné nahrazení pokusů na zvířatech
Ok mark
Ano, podporujeme postupné odbourávání testů na zvířatech a jejich nahrazení novými postupy (počítačové simulace či dobrovolníky z řad lidské populace).
Unknown mark
(KSČM poskytla odpovědi pouze e-mailem z tiskového oddělení a na rozdíl od ostatních stran výslovně odmítla zaslat formulář se závazným podpisem předsedy strany. Nejsme si proto jisti, zda pozitivní odpověď můžeme považovat za závazné stanovisko celé kandidující strany.) Ano, takto budeme postupovat.
False mark
Kategorický zákaz pokusů na zvířatech není možné podpořit, protože u řady specifických experimentů základního výzkumu, či pochopení biologických potřeb zvířat včetně například záchrany ohrožených druhů v současnosti není možné nahradit alternativními metodami, či metodami bez zvířat. Z hlediska úprav je třeba se zaměřit na zlepšení relevance/designu experimentů se zvířaty ve fázi plánování, schvalování, kontroly a zpětného vyhodnocení potřebnosti výzkumu na zvířatech.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím hnutí PŘÍSAHA svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla koalice SPOLU konkrétní stanoviska k návrhům poskytnout. Zaslala jen obecné vyjádření, podle kterého je připravena "dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni" a nebrání se "diskuzi o návrzích společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR".
Ok mark
Hnutí SPD podalo návrh na vyjmutí ze seznamu labolatorních zvířat psy a kočky s tím, že do budoucna se tento seznam bude rozšiřovat až do úplného zákazu použití zvířat na testování. Tento návrh bohužel neprošel, jsme připraveni podpořit úplný zákaz a nahradit ho využitím alternativních metod.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím ČSSD svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
„Podpoříme právní úpravu, která zakáže norování lišek v období péče o mláďata a zároveň stanoví přísné podmínky pro chov lišek, včetně zákazu klecového chovu a dostatečné minimální plochy obory v souladu s etologickými potřebami lišek.“
Zákaz norování mláďat a přísné podmínky pro chov lišek
Ok mark
Ano, jsme proti norování lišek všeobecně a jsme proti klecových chovům. Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že zákaz norování nevede k přemnožení škodné zvěře.
False mark
Tato otázka je v rámci KSČM stále diskutovaná a není na ni jednoznačný názor.
Ok mark
Piráti již toto omezení navrhovali zařadit do zákona o myslivosti.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím hnutí PŘÍSAHA svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla koalice SPOLU konkrétní stanoviska k návrhům poskytnout. Zaslala jen obecné vyjádření, podle kterého je připravena "dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni" a nebrání se "diskuzi o návrzích společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR".
Ok mark
False mark
Navzdory opakovaným urgencím ČSSD svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
„Podpoříme zvyšování podílu rostlinné složky ve stravě, a to např. osvětou a propagací s tím spojených zdravotních a environmentálních výhod či podporou českých startupů zaměřených na zlepšování dostupnosti, různorodosti a kvality pokrmů na rostlinné bázi.“
Podpora rostlinné stravy
Ok mark
Ano, změna stravovacích návyků obyvatelstva musí reflektovat změnu životního stylu. Avšak změna musí probíhat zcela na dobrovolné bázi, na základě argumentů a nikoliv tlaku či omezování spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že česká populace se řadí k těm s nejvyšší mírou obezity, by více rostlinné strany určitě prospělo.
Unknown mark
(KSČM poskytla odpovědi pouze e-mailem z tiskového oddělení a na rozdíl od ostatních stran výslovně odmítla zaslat formulář se závazným podpisem předsedy strany. Nejsme si proto jisti, zda pozitivní odpověď můžeme považovat za závazné stanovisko celé kandidující strany.) Ano, takto budeme postupovat. Samozřejmostí by mělo být vést děti ke konzumaci ovoce a zeleniny, takže zdravá strava má naši podporu. Neznamená to pro nás ovšem vyloučení masa z jídelníčku.
Ok mark
Nechceme lidem říkat, co mají jíst, ale máme v programu řadu opatření, která učiní kvalitní rostlinnou stravu dostupnější. Ruku v ruce s tím chceme podporovat i výzkum, poptávka po rostlinné stravě má celoevropsky rostoucí trend a toto je jedna z oblastí, ve které by ČR mohla být v budoucnu silně konkurenceschopná.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím hnutí PŘÍSAHA svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla koalice SPOLU konkrétní stanoviska k návrhům poskytnout. Zaslala jen obecné vyjádření, podle kterého je připravena "dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni" a nebrání se "diskuzi o návrzích společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR".
False mark
Každý má právo se rozhodnout dle své chuti, co bude jíst včetně masa. Jsme proti jakémukoli omezování našich občanů ve spotřebě masa, vajec, mléka kvůli tzv. skleníkovým plynům. Návyky a chutě obyvatel se postupně mění a zlepšují samy včetně spotřeby masa. Na druhou stranu ovšem lze sledovat preference spotřebitelů, a dle nákupních košíků se nezdá, že by byl příliš zvýšený zájem o tyto rostlinné produkty. Vždy je třeba se řídit chutěmi většiny.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím ČSSD svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
„Podpoříme legislativní změny (např. vyhlášky o školním stravování), vzdělávání kuchařů a odpovídající financování jídelen veřejných institucí (školy, nemocnice apod.) tak, aby mohla být strávníkům nabídnuta kvalitnější strava s vyšším podílem rostlinné složky (ovoce, zeleniny, luštěnin, ořechů apod.) a aby mohlo být stravování v těchto jídelnách lépe dostupné i lidem s dietními omezeními nebo potřebami.”
Reforma stravování ve veřejných institucích
Ok mark
Ano, viz odpověď výše.
Unknown mark
(KSČM poskytla odpovědi pouze e-mailem z tiskového oddělení a na rozdíl od ostatních stran výslovně odmítla zaslat formulář se závazným podpisem předsedy strany. Nejsme si proto jisti, zda pozitivní odpověď můžeme považovat za závazné stanovisko celé kandidující strany.) Ano, takto budeme postupovat.
Ok mark
Tomuto tématu se věnujeme ve 2 rovinách - samotné zlepšení kvality a vyváženosti veřejného stravování (vč. vyššího podílu ovoce, zeleniny, luštěnin apod.) a větší zapojení lokálních a biopotravin pro podporu místních farmářů a obecně snižování uhlíkové stopy.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím hnutí PŘÍSAHA svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla koalice SPOLU konkrétní stanoviska k návrhům poskytnout. Zaslala jen obecné vyjádření, podle kterého je připravena "dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni" a nebrání se "diskuzi o návrzích společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR".
Ok mark
Nic proti podpoře rostlinné stravy a úpravám jídelníčků ve školských zařízeních a nemocnicích, ale všeho s mírou. Rozhodně je třeba podpořit tyto jídelníčky o větší množství ovoce a zeleniny.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím ČSSD svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
„Podpoříme vznik národního systému označování živočišných potravin, který zákazníkovi jasně a jednoduše sdělí, jak žila zvířata, z nichž pochází potraviny, které si kupuje.“
Označování živočišných potravin podle způsobu chovu
Ok mark
Ano, jsme zcela pro.
Unknown mark
(KSČM poskytla odpovědi pouze e-mailem z tiskového oddělení a na rozdíl od ostatních stran výslovně odmítla zaslat formulář se závazným podpisem předsedy strany. Nejsme si proto jisti, zda pozitivní odpověď můžeme považovat za závazné stanovisko celé kandidující strany.) Ano, takto budeme postupovat. KSČM toto označování původu potravin podporuje, novodobý zákazník se o tyto informace zajímá a má na ně právo.
Ok mark
Obecně podporujeme informovanost občanů ve všech oblastech, aby se mohli kvalifikovaně rozhodovat. Tedy i tento způsob označování je podporou informovanosti spotřebitele.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím hnutí PŘÍSAHA svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla koalice SPOLU konkrétní stanoviska k návrhům poskytnout. Zaslala jen obecné vyjádření, podle kterého je připravena "dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni" a nebrání se "diskuzi o návrzích společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR".
Ok mark
False mark
Navzdory opakovaným urgencím ČSSD svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
„Podpoříme schválení ústavního zákona, který výslovně zakotví ochranu zvířat jako ústavně chráněnou hodnotu.“
Ochrana zvířat do Ústavy
False mark
Jde pouze o deklaratorní krok, který v konečném důsledku nic neřeší. Hnutí ANO se bude zaměřovat na prosazování současných právních norem, jejichž naplňování je v některých případech nedůsledné.
False mark
V této fázi nechceme toto slibovat, protože je v KSČM o něm stále diskutováno.
Ok mark
Ochrana zvířat by neměla být v úpravách Ústavy akcentována samostatně, ale měla by být součástí větších změn, které by reflektovaly nutnost změny přístupu ke krajině, půdě, vodě a životnímu prostředí jako takovému.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím hnutí PŘÍSAHA svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla koalice SPOLU konkrétní stanoviska k návrhům poskytnout. Zaslala jen obecné vyjádření, podle kterého je připravena "dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni" a nebrání se "diskuzi o návrzích společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR".
Ok mark
False mark
Navzdory opakovaným urgencím ČSSD svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
„Podpoříme schválení právní úpravy, která spolkům na ochranu zvířat umožní v některých odůvodněných případech vstupovat do správních řízení nebo napadnout nečinnost správních orgánů za účelem hájení zájmů ochrany zvířat.“
Zapojení spolků na ochranu zvířat do správních řízení
Ok mark
Unknown mark
(KSČM poskytla odpovědi pouze e-mailem z tiskového oddělení a na rozdíl od ostatních stran výslovně odmítla zaslat formulář se závazným podpisem předsedy strany. Nejsme si proto jisti, zda pozitivní odpověď můžeme považovat za závazné stanovisko celé kandidující strany.) Ano, takto budeme postupovat.
Ok mark
Podporujeme maximální zapojování občanů do projednávání veřejných záležitostí. Vždy je však třeba respektovat vyváženost práv a povinností všech zúčastněných subjektů. Cílem nesmí být zbytečná administrativní či správní zátěž pro chovatele, či vytvoření nástroje pro “vyřizování účtů”.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím hnutí PŘÍSAHA svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
False mark
Navzdory opakovaným urgencím odmítla koalice SPOLU konkrétní stanoviska k návrhům poskytnout. Zaslala jen obecné vyjádření, podle kterého je připravena "dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni" a nebrání se "diskuzi o návrzích společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR".
Ok mark
False mark
Navzdory opakovaným urgencím ČSSD svá stanoviska k návrhům projektu Volím pro zvířata neposkytla.
Odpovědi jednotlivých kandidátů

Všem kandidátům jsme dali možnost odpovědět na 3 doplňující otázky. Odpovědi berte prosím s rezervou, pravdivost uvedených tvrzení nebyla ověřována. Doporučujeme využít k případnému kroužkování na kandidátce strany, pro kterou se rozhodnete.

Zobrazit
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj
Ano
Candidate
Michal Boháč
Zelení
Candidate
Michal Boháč
Skrýt

Vy už snad máte jasno koho volit. Ale jste pravděpodobně spíše výjimka. A proto můžete nyní ostatním pomoct a trochu je popostrčit. Zabere Vám to méně než 2 minuty a reálně ovlivníte šance na prosazení 12 reformních návrhů.

Na další stránce jsme si pro Vás připravili SDÍLECÍ CENTRUM. Tam najdete vše potřebné, aby díky Vám i ostatní lidé mohli volit pro zvířata.
▼▼▼